Samenwerken in transitie

Jaarverslag 2022

Beste cliëntenraadsleden,

Door de aantrekkende arbeidsmarkt was het in 2022 moeilijk om vrijwilligers te krijgen. Dit merkten we ook in onze cliëntenraden. Velen zagen collega-raadsleden vertrekken. Open raadszetels bleven onvervuld, waardoor sommige raden het moesten doen met een handjevol leden. Daarnaast heeft de wereld ook niet stilgestaan. In 2022 zijn de meeste coronamaatregelen opgeheven. Hierdoor kon het congres van de Cliëntenraden, met als thema ‘Samen werken, samen doen’ na twee lange coronajaren voor het eerst weer live plaatsvinden.

Door het tekort aan leden hebben we het afgelopen jaar ons raadswerk soms anders moeten inrichten. Maar tegelijkertijd hebben we nieuwe manieren gevonden om met elkaar te blijven samenwerken, zodat het raadswerk kon blijven doorgaan. In dit jaarverslag blikken we terug op een jaar vol interessante ontwikkelingen, met als centrale thema samenwerken in transitie.

De banden werden nauwer aangehaald in nieuwe vormen van samenwerken, zowel binnen als tussen onze raden.

Binnen onze eigen raden was het af en toe moeilijk om de motivatie vast te houden. Sommige leden moesten soms drie posities tegelijkertijd vervullen. Andere werden juist gedreven door de slagkracht van een kleinere raad. Daarnaast hebben een aantal raden de kans gepakt om samen cursussen en trainingen te volgen om de verbinding met elkaar te behouden.

Cliëntenraden zijn meer en beter met elkaar gaan samenwerken. Er zijn verschillende regionale samenwerkingen tussen raden ontstaan. Zo zijn de cliëntenraad Overijssel & Gelderland Noord en Gelderland Midden & Zuid samen in zee gegaan. Ook landelijk ontstonden er nieuwe samenwerkingsverbanden in de vorm van werkgroepen, zoals de minimawerkgroep. Deze werkgroepen zijn een nieuwe vorm van samenwerken tussen de Centrale Cliëntenraad en de districtsraden.

Daarnaast hebben de Centrale Cliëntenraad en de verschillende districtsraden hun samenwerking met UWV in 2022 verstevigd. UWV staat meer dan ooit open voor de inbreng van cliënten en de samenwerking met de cliëntenraden. Dit sluit aan bij de omslag naar meer aandacht voor de menselijke maat in de dienstverlening aan cliënten.

Deze nieuwe manieren van samenwerken zijn een stip aan de horizon voor cliëntenparticipatie in de toekomst. En natuurlijk is er nog veel ruimte voor verbetering. Voorbeelden daarvan zijn efficiëntere informatie-uitwisseling tussen raden, het versterken van ondersteuning en het loslaten van formele structuren. Maar een tekort aan leden heeft nieuwe manieren van samenwerken doen ontspruiten. Manieren waarop we nog steeds de cliënten van UWV kunnen helpen. En dat blijft het belangrijkste.

Namens het redactieoverleg 2022-2023,
Ad Plandsoen, Boukje Nauta, Else te Brake, Goos Klaassen, John van Adrichem en Petra van Wieringen

Nederland Clientenraad UWV Nederland