Jaarverslag 2021

Verbinding is het sleutelwoord

Beste mensen,

Als er één woord is dat naar voren springt in alle artikelen van de diverse raden in het jaarverslag 2021 en dat haast wel vetgedrukt mag worden, dan is het: Verbinding.

Het tweede coronajaar is ons niet in de koude kleren gaan zitten en veel verhalen uit de raden gaan daarover: het soms moeizame vergaderen via Teams, waardoor we het directe menselijke contact misten. Het even naar elkaar kunnen lachen zodat opmerkingen en uitlatingen minder scherp over komen.

En wat misten we het contact met onze achterban, de cliënten van UWV voor wie we in de bres willen springen en voor wie we dit vrijwilligerswerk doen. Het was niet mogelijk om werkpleinen te bezoeken of andere activiteiten te organiseren, waardoor we in contact konden blijven.

Het leidde er ook misschien wel toe dat in veel raden zetels onbezet bleven en mensen het werk van vertrokken collega’s overnamen.

We misten ook het interessante overleg met de managers in de districten, die ons vaak goede doorkijkjes geven naar de achterkant van UWV en wat daar in ontwikkeling is.

Toch kan niet anders gezegd worden: we hebben stand gehouden, we bleven de verbinding met elkaar zoeken en we kunnen in 2022 weer met elkaar gaan bouwen. Ook daarover gaan de verhalen. UWV blijft zich ontwikkelen en het mooie is dat wij als leden van de cliëntenraden deze ontwikkelingen meemaken en kunnen stimuleren. Zo kunnen we bijdragen aan positieve veranderingen.

De belangrijkste ontwikkeling daarin, vind ik, is dat UWV het zoeken naar de menselijke maat voorop stelt. De organisatie heeft de intentie om de individuele cliënt te zien met zijn mogelijkheden en daarop in te zetten. Als decentrale cliëntenraden en centrale cliëntenraad blijven we de verschillende veranderingen volgen, waarbij we steeds als leidraad hebben: ‘Komt deze verandering de client ten goede?’.

We sluiten 2021 af met een schouderklop voor ons allemaal, omdat we er waren voor cliënten en starten hoopvol in 2022, omdat we er opnieuw zijn voor cliënten van UWV.

Nicolet Mensink,

Voorzitter Centrale Cliëntenraad UWV

Achtergrond: 
‘Laten we de stijgende lijn doorzetten’ 

Den Haag & Leiden

‘Je opnieuw verbinden, dat is de kern’

Gelderland Midden & Zuid

'Helderder en persoonlijker, terug naar de menselijke maat'

Groot Amsterdam

'Lijnen zijn korter geworden'

Limburg

'Talenten ontdekken en gezamenlijk overleggen'

Noord

‘Menselijke maat krijgt meer prioriteit’ 

Noord-Holland Noord

'Eigen beleidsplan verandert raadswerk'

Overijssel & Gelderland-Noord

'Wij willen graag terug naar "oud en vertrouwd"'

Rijnmond

‘Blijvend werken aan zichtbaarheid’

Utrecht & Flevoland

‘We maken mensen mede-eigenaar van de resultaten’ 

West-Brabant en Zeeland

2021: het jaar van de menselijke maat

Centrale Cliëntenraad